Ledige praktikantplasser ved Ambassaden i London

Last updated: 24/09/2015 // Ambassaden søker praktikanter for våren 2016.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra arbeidet ved en stor utenriksstasjon. Ambassaden i London har 34 ansatte som jobber i følgende avdelinger: Politisk-økonomisk avdeling (økonomi, handel, energi, miljø og forskning), PKI-avdelingen (presse, kultur og informasjon) og avdeling for administrasjon og konsulære saker.  I tillegg har forsvaret en egen enhet.

Praktikantene får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige arbeid. Arbeidet vil omfatte oppgaver i alle avdelinger ved ambassaden, men med vekt på økonomisk/politisk- og kultur/informasjons området. Praktikantene vil jobbe med å bl.a. innhente informasjon, tilrettelegge og gjennomføre besøk og arrangementer, delta på møter og foredrag og utarbeide rapporter fra disse, webarbeid  m.m.

Kvalifikasjoner
Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig. 

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

•         Oppholdet løper fra 6. januar til 30. juni 2016
•         Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som p.t. er 10.750,- pr måned. 
•         Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. 
•         Søker må være norsk statsborger og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Også søkere som har avsluttet en del av en utdanning (f.eks. BA) og tar sikte på ytterligere utdanning (f.eks. MA) kan vurderes. Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.

Søknad
Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes ambassaden ved: lon-stillinger@mfa.no

 

Søknadsfrist:  15.10.2015.

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

For nærmere opplysninger kontakt ambassaden på telefon +44(0)20 7591 5500.

Praktiske spørsmål:   Anne-Margrethe Esmaeili (amwe@mfa.no)


Bookmark and Share