Ledig deltidsstilling som lokalt ansatt ved forsvarsattachéens kontor

Last updated: 07/03/2016 // Kunngjøring av stilling som 50% lokalt ansatt saksbehandler (konsulent) på Forsvarsattachéens kontor ved ambassaden i London med oppstart 1. september 2016 – søknadsfrist 22.mars 2016. Det gjøres oppmerksom på at det stilles krav til norsk statsborgerskap. Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for Begrenset.

Arbeidsområdet for stillingen omfatter i hovedsak:

1. Arbeidsoppgaver koordineres i løpende dialog med forsvarsattachéen, med følgende hovedoppgaver:

 • Saksbehandling og generell kontor/administrativ støtte til forsvarsattachéen
 • Saksbehandling innen budsjett, regnskap og økonomirapportering
 • Post- og arkivtjeneste
 • Reise- og besøksadministrasjon, herunder planlegging og koordinering
 • Behandling og videreformidling av besøksanmodninger for militært personell og enheter
 • Kontakt med ulike britiske myndigheter
 • Veteransaker og arrangementer relatert til andre verdenskrig

 

2. Støtte forsvarsattacheen i forbindelse med dennes hovedoppgaver, herunder:

 • Innhente og sammenfatte informasjon, blant annet gjennom kildestudier
 • Delta på lokale konferanser
 • Følge med i lokale nyheter
 • Bidra i forbindelse med rapportskriving

 

Arbeidstid: 50% stilling med fast ansettelse.

 

Kvalifikasjonskravene er minimum 3årig relevant bachelorgrad/høyskoleutdanning og minimum 3 års relevant arbeidserfaring. Annen utdanning og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning. Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, herunder meget gode engelskkunnskaper.

 

Følgende personlige egenskaper kreves:

 • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Ryddighet og evne til å arbeide systematisk
 • Fleksibilitet og evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Taktfullhet og integritet

 

Det er ønskelig med erfaring fra stilling med tilsvarende innhold, samt erfaring fra regnskaps- og budsjettarbeid. Stillingsinnehaveren må ha god helhetsoversikt, være utadvendt og ha lett for å forholde seg til andre.

 

Det gjøres oppmerksom på at lokalt ansatte må være bosatt i Storbritannia, samt betale skatt og trygdeavgifter til britiske myndigheter.

 

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater. Lønn og betingelser etter avtale. Opplæring vil bli gitt. Det vil være prøvetid på tre måneder.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Forsvarsattaché Kommandør Øystein K. Wemberg på telefon +44 (0)207 591 5542

Søknad vedlagt CV samt kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 22.mars 2016 til Forsvarsattacheen.London@mfa.no


Bookmark and Share