Ambassaden i London søker praktikanter for høsten 2017

Det utlyses herved 2-3 praktikantplasser ved den norske ambassaden i London for høsten 2017 - en fantastisk mulighet til å oppleve forholdet mellom Storbritannia og Norge på nært hold!

Praktikantene, våren 2017

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil gjennom orientering og veiledning, få en bred innsikt i ambassadens virksomhet og erfaring fra arbeidet ved en stor utenriksstasjon.

Ambassaden i London har rundt 30 ansatte som jobber i følgende avdelinger: politisk-økonomisk avdeling (utenriks- og innenrikspolitikk, økonomi, handel, energi, forsvarspolitikk), KK-avdelingen (kultur og kommunikasjon) og avdeling for administrasjon og konsulære saker. Vi søker for høsten 2017 1-2 praktikanter til
politisk-økonomisk avdeling og 1 praktikant til kultur- og kommunikasjonsavdelingen.  

Praktikantene får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige arbeid. Arbeidet vil omfatte oppgaver i alle avdelinger ved ambassaden, men med vekt på økonomisk/politisk- og kultur/informasjons området.

Kultur- og kommunikasjonsavdelingen har ansvar for presse- og kommunikasjonsarbeidet på vegne av hele ambassaden og har faglig ansvar for å fremme norsk kultur i Storbritannia. Praktikanten vil få oppgaver innen kultur og kommunikasjon, utforming av artikler til ambassadens hjemmeside og sosiale medier. Praktikanten vil også
engasjeres direkte i utadrettede prosjekter og kulturarrangementer.

Politisk-økonomisk avdeling har ansvar for en rekke politikk- og fagområder. Praktikanten vil følge aktuelle politiske og økonomiske spørsmål ved å innhente informasjon, og utarbeide rapporter og nyhetsbrev. Praktikanten vil tilrettelegge for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk, næringslivsdelegasjoner og andre arrangementer, samt delta på møter og foredrag, og bidra med webarbeid om nødvendig.

Kvalifikasjoner
Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig. På kommunikasjonsområdet ønskes
det søkere som har gode skriveferdigheter på engelsk og interesse for publisering på web og sosiale medier.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på 5 måneder og løper fra ca 1. august til midten av desember.
  • Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som p.t. er 12.750,- NOK pr måned. 
    Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon om dette, kontakt Erasmus+-prosjektet på http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-studieopphold.
  • Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. 
  • Søker må være norsk statsborger og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Også søkere som har avsluttet en del av en utdanning (f.eks. BA) og tar sikte på ytterligere
    utdanning (f.eks. MA) kan vurderes. Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.

Søknadsfrist: 10.03.2017.

Søknad, kortfattet CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes til: lon-stillinger@mfa.no. Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner. Informer også gjerne om hvilken avdeling du ønsker å være praktikant ved.

For nærmere opplysninger angående praktikantordningen, kontakt ambassaden på
telefon: +44(0)2075915500.

For praktiske spørsmål kontakt Anne-Margrethe Esmaeili: amwe@mfa.no.

 

Praktikanter våren 2017:

Kristin Sverre Østensvik har en bachelorgrad i politikk og internasjonale relasjoner, med fordypning i europeisk politikk, fra Royal Holloway, University of London. Hun har også et årsstudium i musikk fra Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA).
Kristin er praktikant ved politisk-økonomisk avdeling.

Natasha Alana Bennett Ryel er mastergradsstudent i Internasjonale Relasjoner ved NMBU i Ås, med fordypning i sikkerhetspolitikk, og ett års utveksling ved Aberystwyth University i Wales. Hun har en bachelorgrad i utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og utvekslet til University East Anglia i Norwich. Natasha er praktikant ved politisk-økonomisk avdeling.    

Kristin Baann Asdal har en bachelorgrad i kunst-, design- og filmhistorie fra Kingston University i London. Hun har også studert journalistikk og teater. Kristin er praktikant ved ambassadens kultur- og kommunikasjonsseksjon.


Bookmark and Share