Language
Storbritannia

Storbritannia

Offisielt navn: Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland
(herunder England, Wales, Skottland og Nord-Irland) - Kortform: Storbritannia. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)
Hovedstad: London
Største byer:   London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Manchester
Språk:   Engelsk. I Wales også walisisk; i Skottland også skotsk-gælisk
Flateinnhold:  242 910 km²
Folketall:  60 mill (2005)
Befolkningsvekst: 0,4%

Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner:
FN, Europarådet, NATO, OECD, EU, Verdens handelsorganisasjon (WTO), Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), Verdensbanken og det internasjonale pengefond (IMF), Den europeiske utviklingsbanken (EBRD) m.fl. 

Storbritannia er vertsland for IMO og EBRD, og hadde i 2005 formannsskapet i G8, samt formannskapet i EU i 2. halvdel av 2005.

Norway - the official site in the UK / Contact the Embassy / Contact information
© 2003/2007 Norway Portal