Language
Consulate Edinburgh

En miniguide for «nye nordmenn» i Skottland

Velkommen til Skottland!

Skottland er et populært reisemål for nordmenn. Flere hundre norske studenter tar hele eller deler av sin utdanning her. Skottland og Norge utveksler også arbeidskraft og ekspertise innenfor viktige næringer som olje- og gassutvinning og havbruk. Skipsfart og handel har knyttet Skottland og Norge sammen i århundrer, og mange nordmenn har slått seg ned og stiftet familie her.

I denne folderen finner du adresser til en rekke norsk-skotske foreninger. På generalkonsulatet har vi en adresseliste for utsending av informasjon om utstillinger, konserter, seminarer og andre skotsk-norske aktiviteter. Ring, skriv eller kom innom, så fører vi deg opp på denne listen.

Royal Norwegian Consulate General
86 George Street
Edinburgh EH2 3BU
tlf: 0131 226 5701
fax: 0131 220 4976
e-post cgedi@mfa.no

Kontortid mandag-fredag 09.00-16.00
Passkontoret er åpent 10.00-12.00

Hva kan Generalkonsulatet hjelpe deg med?

Generalkonsulatet i Edinburg dekker Skottland og Nord-Irland.

For norske borgere kan vi:
-Bistå med utstedelse av pass. NB - norske barn født i Skottland må få personnummer i folkeregisteret før de kan få pass
-Oversette visse offentlige dokumenter som fødsels- og vigselsattest og førerkort
-Bistå i forbindelse med utbetaling av kontantstøtte etter gjeldende regelverk
-Gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
-Hjelpe med å skaffe juridisk bistand
-I helt spesielle tilfeller utstede nødlidenhetslån for hjemreise
-Bistå pårørende ved dødsfall
-Bistå ved arrestasjon eller fengsling
-Motta stemmer ved valg

Vi kan ikke:
-Betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
-Skaffe husvære eller arbeid
-Overføre/utbetale sosialbistand
-Oversette attester o.l. fra norsk, men vi kan bevitne kopier av attester o.l.

Andre arbeidsoppgaver omfatter bl.a.  informasjonsvirksomhet og fremme av norsk næringsliv og kultur i Skottland.

Generalkonsul er Arne Sivertsen
Konsul er Grethe Knudsen

Informasjon om sjømannskirken får du fra:
Jostein Handal
Tel: 0131 336 4830
E-post: scotland@sjomannskirken.no
Web side: www.sjomannskirken.no Klikk på Sjømannskirkene og Reisetjenesten i Skottland 

Rettigheter og plikter i Skottland

EØS-avtalen gjør at nordmenn fritt kan reise til, ta arbeide i eller bosette seg i Storbritannia. Alle som skal oppholde seg i utlandet i mer enn 6 måneder plikter å melde fra til Sentralkontoret for folkeregisteret tlf. 00 47 22 07 70 00. Studenter skal som hovedregel ikke melde flytting fra Norge.

EØS-avtalen gir også nordmenn de samme rettigheter til medisinsk behandling som britiske borgere.

Får du jobb i Skottland skal du betale skatt til den britiske staten. Det gjelder selv om du er student, og ikke har meldt flytting fra Norge. For at arbeidsgiver skal kunne registrere deg trenger du et National Insurance Number. Det får du ved å henvende deg til det lokale DSS Office (Department of Social Security).

Alle bortsett fra heltidsstudenter ved et skotsk universitet må betale skatt (Council Tax). Nivået avhenger av hvor du bor, og hva slags bolig du har. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Få mer informasjon om skotske lover og regler fra:
Scottish Executive
Tel: 08457 741741
Web side: www.scottishexecutive.gov.uk

City of Edinburgh Council
Tlf: 0131 200 2000
Web side: www.edinburgh.gov.uk

City of Glasgow Council
Tlf: 0141 287 0922
Web side: www.glasgow.gov.uk

Generall informasjon om Skottland får du fra:
VisitScotland
Tlf: 0131 332 2433
Web side: www.visitscotland.com

Skotsk-norske foreninger

Scottish Norwegian Society
Mrs Kari Smith, Honorary Secretary
36 Randolph Road, Glasgow G11 7LG
Tel: 0141 334 2260
e-mail: grakar@bt.internet.com

Norwegian Scottish Association
Mrs Gillean Hoenhke, Honorary Secretary
1 Oswald Court, Edinburgh EH9 2HY
e-mail: nsa.secretary@btinternet.com

Orkney Norway Friendship Association
Ms Clare Burgher, Chairman
Roebank, High St., Kirkwall
Tel/fax: 01856 871375
web: www.orkney.com/norway

Shetland Norwegian Friendship Society
Mr Peter J Campbell, Chairman
8 Sandyloch Drive, Lerwick, Shetland ZE1 0SR
Tel/fax: 01595 695193

Highland Scandinavian Society
Mr Ian Bishop, Honorary Secretary
Slochd Cottages, Carrbridge
Inverness-shire PH23 3AY
Tel: 01479 841666
e-mail: slochd666@aol.com

Norwegian Club of Aberdeen
Ms Mariann Mitchell
Rivervale, St. James Place, Inverurie AB51 3UB
Tel: 01467 620985
e-mail: mariann.mitchell@kpmg.co.uk
web: www.norwegianclub.com

NORSA (Norwegian Students Association, Edinburgh)
Mr Steffen Melgaard, President
Tel: 07816 750134
E-mail: steffen_melgaard@hotmail.com
Web side: www.norsa.org
 
Honorære konsulater

Ved de honorære konsulatene kan pass utstedt av generalkonsulatet hentes. Enkelte av de honorære konsulatene kan også motta stemmer ved valg.  I spesielle tilfeller gir de honorære konsulatene også annen bistand i nært samarbeid med generalkonsulatet.

Aberdeen. Tlf: 01224  632 464
Admin@mackinnons.com

Ardrossan. Tlf: 01294 605 284
Norwegian@mairshipping.co.uk

Belfast. Tel: 02890 90 242 242
info@mfewings.com

Dundee. Tel: 01382 462 858
general@kinnes-shipping.co.uk

Glasgow. Tel: 0141 333 0618
john.denholm@denholm-group.co.uk

Inverness: Tel: 01463 723 500
James@macandrewjenkins.co.uk

Kirkwall. Tel: 01856 872 268
Operations@johnjolly.co.uk

Lerwick. Tel: 01595 692 556
Admin@shearershipping.co.uk

Stornoway. Tel 01851 702 303
margareteng@aol.com


 

Send this article to a friend
Print this article