Language
Edinburgh

Lokalvalget i Norge 2007

Status quo opprettholdes i Norge etter lokalvalget 10. september 2007. Høyre beholdt sitt flertall i Norges hovedstad, Oslo, samtidig som de sikret flertallet i Bergen. Arbeiderpartiet fortsetter i lederrollen i Trondheim.

13/09/2007 :: Utfallet av årets lokalvalg minner mye om resultatet på landsbasis i 2003. Sosialistisk Venstreparti er det eneste partiet som opplevde en sterk tilbakegang ved årets lokalvalg. Både Arbeiderpartiet og Høyre, sammen med de avgjørende partiene i sentrum, opplevde kun mindre endringer på landsbasis.


Grafisk landsoversikt for kommunestyrevalget. (KRD)

Lokale myndigheter
Norge består av 19 fylker og 431 kommuner. Kommunene og fylkeskommunene styres av folkevalgte kommunestyrer og fylkesting, med valg hvert fjerde år. Mandatene fordeles etter forholdstallsprinsippet.

Enkelte kommuner har imidlertid unntaksordninger, som Oslo og Bergen, og har parlamentarisk styreform og dermed kommuneregjeringer.


Grafisk landsoversikt for fylkestingsvalget (KRD).

Send this article to a friend  
Print version
Norway - the official site in the UK / Contact the Embassy / Contact information
© 2003/2007