Language
Edinburgh

En miniguide for «nye nordmenn» i Skottland

Velkommen til Skottland!

Skottland er et populært reisemål for nordmenn. Flere hundre norske studenter tar hele eller deler av sin utdanning her. Skottland og Norge utveksler også arbeidskraft og ekspertise innenfor viktige næringer som olje- og gassutvinning og havbruk. Skipsfart og handel har knyttet Skottland og Norge sammen i århundrer, og mange nordmenn har slått seg ned og stiftet familie her.

Nedenfor finner du adresser til en rekke norsk-skotske foreninger. På generalkonsulatet har vi en adresseliste for utsending av informasjon om utstillinger, konserter, seminarer og andre skotsk-norske aktiviteter. Ring, skriv eller kom innom, så fører vi deg opp på denne listen. Det sendes også i blandt ut elektronske nyhetsbrev. For å motta slike e-poster, send en blank e-post til cgedi@mfa.no med "Newsletter" i emnefeltet.

Royal Norwegian Consulate General
86 George Street
Edinburgh EH2 3BU
tlf: 0131 226 5701
fax: 0131 220 4976
e-post cgedi@mfa.no

Kontortid mandag-fredag 09.00-16.00
Passkontoret er åpent 10.00-12.00

Hva kan Generalkonsulatet hjelpe deg med?

Generalkonsulatet i Edinburg dekker Skottland og Nord-Irland.

For norske borgere kan vi:
-Bistå med utstedelse av pass. NB - norske barn født i Skottland må få personnummer i folkeregisteret før de kan få pass
-Oversette visse offentlige dokumenter som fødsels- og vigselsattest og førerkort
-Bistå i forbindelse med utbetaling av kontantstøtte etter gjeldende regelverk
-Gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
-Hjelpe med å skaffe juridisk bistand
-I helt spesielle tilfeller utstede nødlidenhetslån for hjemreise
-Bistå pårørende ved dødsfall
-Bistå ved arrestasjon eller fengsling
-Motta stemmer ved valg

Vi kan ikke:
-Betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
-Skaffe husvære eller arbeid
-Overføre/utbetale sosialbistand
-Oversette attester o.l. fra norsk, men vi kan bevitne kopier av attester o.l.

Andre arbeidsoppgaver omfatter bl.a.  informasjonsvirksomhet og fremme av norsk næringsliv og kultur i Skottland.

Generalkonsul er Øystein Hovdkinn
Konsul er Mona Røhne

Informasjon om sjømannskirken får du fra:
Jostein Handal
Tel: 0131 336 4830
E-post: scotland@sjomannskirken.no
Web side: www.sjomannskirken.no Klikk på Sjømannskirkene og Reisetjenesten i Skottland 

Rettigheter og plikter i Skottland

EØS-avtalen gjør at nordmenn fritt kan reise til, ta arbeide i eller bosette seg i Storbritannia. Alle som skal oppholde seg i utlandet i mer enn 6 måneder plikter å melde fra til Sentralkontoret for folkeregisteret tlf. 00 47 22 07 70 00. Studenter skal som hovedregel ikke melde flytting fra Norge.

EØS-avtalen gir også nordmenn de samme rettigheter til medisinsk behandling som britiske borgere.

Får du jobb i Skottland skal du betale skatt til den britiske staten. Det gjelder selv om du er student, og ikke har meldt flytting fra Norge. For at arbeidsgiver skal kunne registrere deg trenger du et National Insurance Number. Det får du ved å henvende deg til det lokale DSS Office (Department of Social Security).

Alle bortsett fra heltidsstudenter ved et skotsk universitet må betale skatt (Council Tax). Nivået avhenger av hvor du bor, og hva slags bolig du har. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Få mer informasjon om skotske lover og regler fra:
Scottish Executive
Tel: 08457 741741
Web side: www.scottishexecutive.gov.uk

City of Edinburgh Council
Tlf: 0131 200 2000
Web side: www.edinburgh.gov.uk

City of Glasgow Council
Tlf: 0141 287 0922
Web side: www.glasgow.gov.uk

Generall informasjon om Skottland får du fra:
VisitScotland
Tlf: 0131 332 2433
Web side: www.visitscotland.com

Forsikring - Behandlingsreiser, sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Det kan faktisk koste deg en million!
 
Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

• Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
• Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?
• De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.
• Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.
• Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Når du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort som du kan bestille på følgende måter:
1) Via internettsiden til NAV http://www.nav.no/.
2) Via SMS til 26626: Kort (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer)
3) NAV automatiske servicetelefon 810 33 810.
4) Henvendelse til NAV Helsetjenesteforvaltning Servicesenter 0047 33 51 22 80

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets statsborgere, men dekker eksempelvis ikke ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke utenfor Norden.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

De aller fleste utenlandsreiser forløper uten problemer. Godt forarbeid er viktig, spesielt hvis reisens formål er behandling. Husk at alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt!

Skotsk-norske foreninger

Scottish Norwegian Society
Mrs Kari Smith, Honorary Secretary
36 Randolph Road, Glasgow G11 7LG
Tel: 0141 334 2260
e-mail: grakar@btinternet.com

Norwegian Scottish Association
Mrs Gillean Hoenhke, Honorary Secretary
1 Oswald Court, Edinburgh EH9 2HY
e-mail: nsa.secretary@btinternet.com

Orkney Norway Friendship Association
Ms Clare Burgher, Chairman
Roebank, High St., Kirkwall
Tel/fax: 01856 871375
web: www.orkney.com/norway

Shetland Norwegian Friendship Society
Mr Peter J Campbell, Chairman
8 Sandyloch Drive, Lerwick, Shetland ZE1 0SR
Tel/fax: 01595 695193

Highland Scandinavian Society
Mr Ian Bishop, Honorary Secretary
Slochd Cottages, Carrbridge
Inverness-shire PH23 3AY
Tel: 01479 841666
e-mail: slochd666@aol.com

Norwegian Club of Aberdeen
Lisa Nådland
15 Craigden,
Aberdeen,
AB15 6YW
Tel: 01224 - 208 553
e-mail: info@norwegianclub.com
web: www.norwegianclub.com

Dunfermline TrondheimTwinning Association
Mr Gifford Lind
30 Pitcorthie Road
Dunfermline
Fife
KY11 8DR
tel: 01383 729673
fax: 01383 622167
email: gifford_lind@ednet.co.uk
web: http://www.dtta.net/

NORSA (Norwegian Students Association, Edinburgh)
Mr Marius Karlsen
Tel: 07906 640 840
E-mail: karlsenmarius@hotmail.com
Web: www.norsa.org

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Ms Rikke Nielsen
Tel: 07906 638 442
E-mail: rikkekn@hotmail.com
Web: www.ansauk.com
 
Honorære konsulater

Ved de honorære konsulatene kan pass utstedt av generalkonsulatet hentes. Enkelte av de honorære konsulatene kan også motta stemmer ved valg.  I spesielle tilfeller gir de honorære konsulatene også annen bistand i nært samarbeid med generalkonsulatet.

Aberdeen. Tlf: 01224  632 464
Admin@mackinnons.com

Ardrossan. Tlf: 01294 605 284
Norwegian@mairshipping.co.uk

Belfast. Tel: 02890 90 242 242
info@mfewings.com

Dundee. Tel: 01382 462 858
general@kinnes-shipping.co.uk

Glasgow. Tel: 0141 333 0618
john.denholm@denholm-group.co.uk

Inverness: Tel: 01463 723 500
James@macandrewjenkins.co.uk

Kirkwall. Tel: 01856 872 268
Operations@johnjolly.co.uk

Lerwick. Tel: 01595 692 556
Admin@shearershipping.co.uk

Stornoway. Tel 01851 702 303
margareteng@aol.com


 

Send this article to a friend  
Print version

Norway - the official site in the UK / Contact the Embassy / Contact information
© 2003/2007