Language
Edinburgh

Økt beredskap i Storbritannia

Britiske myndigheter har økt det generelle beredskapsnivået som en følge av hendelser de siste par årene. Utenriksdepartementet følger situasjonen og oppfordrer norske borgere til å utvise aktsomhet, følge med på lokale nyhetssendinger og følge de råd britiske myndigheter til enhver tid gir.

23/11/2007 :: For mer informasjon, se http://www.landsider.no/land/storbritannia/

Send this article to a friend  
Print version
Norway - the official site in the UK / Contact the Embassy / Contact information
© 2003/2007