Language
Edinburgh

Stortings- og sametingsvalg 2005 - forhåndsstemmegivning

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2005 er fastsatt til mandag 12. september.

Utenlandsboende kan avgi forhåndsstemme på følgende to måter:

1. Forhåndsstemme ved personlig fremmøte ved generalkonsulatet eller ved annen stasjon som er oppnevnt til å motta stemmer.

2. Poststemme.

Nordmenn på korte besøk i Storbritannia skal primært avgi forhåndsstemme i hjemkommunen.

Forhåndsstemme ved personlig fremmøte
Generalkonsulatet i Edinburgh, konsulatene i Aberdeen, Belfast, Glasgow, Kirkwall, Lerwick og Stornoway, - samt ambassaden i London, konsulatene i Liverpool, Newcastle og Plymouth -  er godkjent som stemmemottakere.

Forhåndsstemmer kan avgis i tidsrommet fredag 1. juli til og med fredag 9. september. Det kan ikke garanteres at stemmer avgitt siste uke før valgdagen kommer frem til valgstyret i tide. Det anbefales således å avgi forhåndsstemme i god tid.

Personer som ønsker å stemme ved generalkonsulatet,  bes komme mellom kl. 09:00 – 15:30 mandag til fredag.

Husk å ha med gyldig legitimasjon.

Personer som har vært bosatt i utlandet mer enn 10 år må søke om opptak i manntallet. Dette kan skje parallelt med stemmeavgivningen.

Forhåndsstemme pr.  post
For personer bosatt i utlandet, er det anledning til å avgi poststemme.

Kontakt generalkonsulatet pr. post eller e-post på cg.edinburgh@mfa.no for å få tilsendt stemmematerialet og informasjon om fremgangsmåten.  Det finnes dessuten opplysninger på www.valg.no.

To read this information in English, please click here.

Send this article to a friend
Print version

Stortings- og Sametingsvalg 2005