Vøringsfossen, Måbødalen, Hardanger (Photo: Johan Berge /INN)