Valdres, Oppland (Photo: Terje Rakke /Nordic Life /INN)