Stranda, Møre og Romsdal (Photo: Jakob Hertz /INN)