Norsk //

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2013 er mandag 9. september. I enkelte kommuner er det også valg søndag 8. september. Forhåndsstemmegivning utenriks vil finne sted i perioden 1. juli – 30. august 2013.

Les mer
Norsk // Sist oppdatert: 16/11/2011 //

Kommunene i Østfold, med unntak av Hvaler kommune, har opprettet en felles kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg.

Les mer
Norsk //

Globalskolen er et gratis undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for elever i grunnskolealder bosatt i utlandet. Undervisningen skjer via internett og er ukeplanbasert. I oktober 2011 hadde skolen 1275 elever. Våren 2012 forventes det 1400 elever.

Les mer
Norsk //

Ambassaden oppfordrer norske borgere til å følge de råd myndigheter gir om situasjonen til enhver tid gir.

Les mer
Norsk // Sist oppdatert: 10/11/2011 //

Norskskolen tilbyr gratis kompletterende norskundervisning for barn i utlandet (med norsk personnummer og 6 til 16 år). Undervisningen skjer gjennom en ledende læringsplattform/nettskole og er tilrettelagt av norske myndigheter.

Les mer
Norsk //

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole.

Les mer