Pass

Voksne og barn over 12 år bosatt i Storbritannia kan kun søke om pass ved den norske ambassaden i London. Barn under 12 kan også søke ved nærmeste norske konsulat. Alle søkere må bestille en avtale for å søke pass.

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. Ved søknad om pass til barn må barnet være med. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Har man ikke norsk personnummer må man søke om dette samtidig. Barn under 12 år kan søke om personnummer og pass ved personlig oppmøte på ambassaden eller ved et av de norske konsulatene i Storbritannia.

Ekspedisjonstid for passavtaler ved ambassadens konsulatavdeling er:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl.10:00-12:30
Onsdager holder konsulatet stengt for publikum.

PASSAVTALER

Passavtaler må bestilles på nettet.  Dersom du endrer avtalen, vennligst husk å kansellere den gamle.

Ambassaden har ingen venteliste for søkere som ønsker en tidligere avtale. Avbestilte avtaler gjøres tilgjengelige på nettet, og vi anbefaler at man sjekker jevnlig for å sørge for at man får bestilt den første ledige avtalen.

 Vi minner om at det også er mulig å søke om pass på en rekke politistasjoner og lensmannskontorer i Norge eller ved norsk utenriksstasjon som er bemyndiget til å utstede pass.


SØKNAD OM PASS FOR VOKSNE

Alle søkere må bestille en avtale. Følgende dokumenter skal medbringes:

 • Gammelt pass

 Gebyr £40.


SØKNAD OM PASS FOR BARN MELLOM 12-18 ÅR

Alle søkere må bestille en avtale. Følgende dokumenter skal medbringes:

 • 1 søknadsskjema i utfylt stand (se link til høyre). Husk at begge foreldrene må undertegne på skjemaet. 
 • Gammelt pass
 • Begge foreldres pass
 • Fødselsattest som viser begge foreldres navn kan kreves dersom barnets pass er utgått 

Gebyr for barn 12-15 år: £25
Gebyr for barn 16-18 år: £40                


SØKNAD OM PASS FOR BARN UNDER 12 ÅR

Alle søkere må bestille en avtale. Da pass til barn under 12 år ikke skal inneholde biometriske data, kan denne gruppen søke om pass ved personlig oppmøte på ambassaden eller ved et av de norske konsulatene i Storbritannia.

Følgende dokumenter skal medbringes:

 • 1 søknadsskjema i utfylt stand (se link til høyre). Husk at begge foreldrene må undertegne skjemaet.
 • Gammelt pass
 • Begge foreldres pass
 • Ett passfoto. Munnen må være lukket, og begge ørene må være synlige. Briller må tas av. Bildet må være skarpt, riktig eksponert og være tatt rett forfra mot lys bakgrunn, ikke eldre enn 3 mnd., ca. 35x45mm
 • Fødselsattest som viser begge foreldres navn kan kreves dersom barnets pass er utgått

Gebyr for barn 0-12 år: £25

Betaling: Vennligst merk at fra 1. august 2015 vil det ikke lenger være mulig å betale med kontanter eller sjekk.

Ved søknader for barn under 12 som innleveres på konsulatene: Vennligst sjekk med konsulatene hvilken betalingsmåte de foretrekker. 


NB: Ufullstendige søknader tas ikke imot. Søknader kan kun innleveres etter avtale.

Passets varighet:
Voksenpass:                            10 år
Barn under 5 år:                        2 år
Barn mellom 5-10 år:                3 år
Barn mellom 10-16 år:              5 år

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?
Normalt må man påregne ca. 7-10 dager. Under høysesongen på sommeren kan det ta opptil 14 dager.

Avhenting
Pass hentes normalt ved ambassaden i London (se åpningstider over) eller ved nærmeste norske konsulat etter avtale. Du må ha med ditt gamle pass ved henting. Du kan også få tilsendt passet hjem, for dette alternativet må du legge ved en innkjøpt "special delivery" konvolutt med søknaden.


TAP AV PASS

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt, må du medbringe annen offentlig legitimasjon (for eksempel førerkort, bankkort, legitimasjon med bilde eller fødselsattest) sammen med et tapsmeldingsskjema til ambassaden/nærmeste konsulat. Dersom passet er stjålet, må du melde tapet til britisk politi og medbringe en attest fra politiet om at du har meldt det stjålet.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument. Reiser man på et tapsmeldt pass til Storbritannia, vil passet bli inndratt ved ankomst.


NAVNEENDRING

Navn oppgitt i søknad om pass må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister. Du må selv melde navneendring ved å fylle ut ”Melding om endring av navn”. Bekreftet kopi fra ambassaden eller norsk konsulat av relevant dokumentasjon for navneendring må vedlegges skjemaet.

I Storbritannia eksisterer det ikke offisiell myndighet som gir navnebevilling tilsvarende det som finnes i Norge. I henhold til britisk regelverk kan navn endres ved inngåelse av ekteskap (fremvise vigselsattest) eller ved å gå til advokat og få det som enten kalles ‘Statutory Declaration’ eller ‘Deed Poll’.

Melding om endring av navn fra utenlandsboende norske borgere sendes:

Skatt nord Hammerfest
Personregisteret
9613 Hammerfest
Norway  

Behandlingstid for navneendring må påregnes å ta ca. 14 dager inkludert postgang til og fra Norge.

 

SØKNAD OM NORSK PERSONNUMMER

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Storbritannia, innleveres søknad om personnummer sammen med søknad om pass. Barnet må være tilstede.

Barn under 18 år
Søknad om tildeling av personnummer kan innleveres ved ambassaden eller ved et av de norske konsulatene i Storbritannia i forbindelse med søknad om pass. Følgende dokumentasjon må medbringes:

 • Original fødselsattest hvor det står begge foreldres navn
 • Foreldrenes originale pass

I de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger står registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge og ugift, må begge foreldrene møte opp og signere en farskapserklæring.

Det gjøres oppmerksom på lang behandlingstid i saker der barnet får sitt norske statsborgerskap fra far, og hvor far står registrert som ugift og utvandret i det norske folkeregisteret. I disse tilfellene må farskapet fastsettes av NAV før personnummeret kan utstedes.

Voksne
Norske borgere kan selv søke om personnummer ved å kontakte Skatt Nord direkte.

Skatt Nord Tromsø
Personnummer
Postboks 6310
9293 TROMSØ
Norge

Fra Norge: 800 80 000
Fra utlandet: +47 22 07 70 00

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Bekreftet kopi av norsk pass
 • Dersom du har skiftet etternavn etter utflytting fra Norge må du vedlegge kopi av enten vigselsattest eller annet bevis for navneendring.

Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker.


Bookmark and Share