Pass

Voksne og barn over 12 år bosatt i Storbritannia kan nå kun søke pass ved den norske ambassaden i London.

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. Ved søknad om pass til barn må barnet være med. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Har man ikke norsk personnummer må man søke om dette først. Barn under 12 år kan søke om personnummer og pass ved personlig oppmøte på ambassaden eller ved et av de norske konsulatene i Storbritannia.


Ekspedisjonstid for passavtaler ved ambassadens konsulatavdeling er:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl.13.30-15.00
Onsdager holder konsulatet stengt for publikum.

PASSAVTALER

Kontakt ambassaden på telefon 020 7591 5500 mellom 09.00-16.00 for å bestille en passavtale.

Ambassaden mottar et stort antall passøknader og ventetiden for å få en passavtale kan være lang. Vi oppfordrer derfor alle til å bestille time minst to måneder før passet går ut. Vi minner om at det også er mulig å søke om pass på en rekke politistasjoner og lensmannskontorer i Norge. Se www.politi.no .

Dersom du ikke kan møte til avtalen, må du gi oss beskjed i god tid.


SØKNAD OM PASS FOR VOKSNE

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:

 • 1 søknadsskjema i utfylt stand (se link til høyre)
 • Gammelt pass
 • ”Vedlegg til passøknad” i utfylt stand (se link til høyre)

Gebyr £50.


Hvis din PC ikke kan lese Word-dokumenter og du trenger et annet format, vennligst kontakt konsulatet på konsulat.london@mfa.no                         

 

SØKNAD OM PASS FOR BARN MELLOM 12-18 ÅR

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:

 • 1 søknadsskjema i utfylt stand (se link til høyre)
 • Gammelt pass
 • Fødselsattest som viser begge foreldrenes navn
 • Begge foreldrenes pass
 • Foreldrenes vigselsattest (hvis foreldrene er gift)
 • Vennligst les søknadskjemaets side 2. Husk at begge foreldrene må undertegne skjemaet. 

Gebyr for barn 12-15 år: £30
Gebyr for barn 16-18 år: £50                 

 

SØKNAD OM PASS FOR BARN UNDER 12 ÅR

Da pass til barn under 12 år ikke skal inneholde biometriske data, kan denne gruppen søke om pass og personnummer ved personlig oppmøte på ambassaden eller ved et av de norske konsulatene i Storbritannia.

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:

 • 1 søknadsskjema i utfylt stand (se link til høyre)
 • Ett passfoto uten hodebekledning *) eller mørke briller **) og med munnen lukket. Bildet må være skarpt, riktig eksponert og være tatt rett forfra mot lys bakgrunn, ikke eldre enn 3 mnd. gammelt, ca. 35x45mm
 • Gammelt pass
 • Fødselsattest som viser begge foreldrenes navn
 • Begge foreldrenes pass
 • Foreldrenes vigselsattest (hvis foreldrene er gift)
 • Vennligst les søknadsskjemaets side 2. Husk at begge foreldrene må undertegne skjemaet.

*) Med mindre det er religiøst påkrevd. I så fall må brev fra religiøs leder vedlegges. **) Med mindre det er medisinsk påkrevd. I så fall må brev fra lege vedlegges. 

Gebyr for barn 0-12 år: £30

Betaling: Ambassaden foretrekker betaling med kort.

Ved søknader for barn under 12 som innleveres på konsulatene: Vennligst sjekk med konsulatene hvilken betalingsmåte de foretrekker. 


NB: Ufullstendige søknader tas ikke imot. Søknader kan kun innleveres etter avtale.

Passets varighet:
Voksenpass:                            10 år
Barn under 5 år:                        2 år
Barn mellom 5-10 år:                3 år
Barn mellom 10-16 år:              5 år

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?
Normalt må man påregne ca. 7-10 dager.

Avhenting
Pass hentes normalt ved ambassaden i London (se åpningstider over) eller ved nærmeste norske konsulat etter avtale. Du må ha med ditt gamle pass ved henting.  

Innreise til USA
Vær oppmerksom på at USA nå krever maskinlesbart pass for innreise uten visum. Dette gjelder også i transitt. Vi anbefaler at USAs ambassade kontaktes (tlf.: 020 7499 9000) for å få bekreftet om ditt pass er gyldig uten visum.

 

TAP AV PASS
Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt, må du medbringe annen offentlig legitimasjon (for eksempel førerkort, bankkort, legitimasjon med bilde eller fødselsattest) sammen med et tapsmeldingsskjema til ambassaden/nærmeste konsulat. Dersom passet er stjålet, må du melde tapet til britisk politi og medbringe en attest fra politiet om at du har meldt det stjålet.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.


NAVNEENDRING
Navn oppgitt i søknad om pass må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister. Du må selv melde navneendring ved å fylle ut ”Melding om endring av navn”. Bekreftet kopi fra ambassaden eller norsk konsulat av relevant dokumentasjon for navneendring må vedlegges skjemaet.

I Storbritannia eksisterer det ikke offisiell myndighet som gir navnebevilling tilsvarende det som finnes i Norge. I henhold til britisk regelverk kan navn endres ved inngåelse av ekteskap (fremvise vigselsattest) eller ved å gå til advokat og få det som enten kalles ‘Statutory Declaration’ eller ‘Deed Poll’.

Melding om endring av navn fra utenlandsboende norske borgere sendes:

Skatt nord Hammerfest
Personregisteret
9613 Hammerfest
Norway  

Behandlingstid for navneendring må påregnes å ta ca. 14 dager inkludert postgang til og fra Norge.

 

SØKNAD OM NORSK PERSONNUMMER
Fra 7. april 2010 må alle som søker om pass ha fått tildelt norsk personnummer.

Barn under 18 år
Søknad om tildeling av personnummer kan innleveres ved ambassaden eller ved et av de norske konsulatene i Storbritannia. Det er ikke nødvendig å bestille time for dette. Følgende dokumentasjon må medbringes:

 • Original fødselsattest hvor det står begge foreldres navn
 • Foreldrenes originale pass

Voksne
Norske borgere kan selv søke om personnummer ved å kontakte Skatt Nord direkte.

Skatt Nord Tromsø
Personnummer
Postboks 6310
9293 TROMSØ
Norge

Fra Norge: 800 80 000
Fra utlandet: +47 22 07 70 00

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 • Bekreftet kopi av norsk pass
 • Dersom du har skiftet etternavn etter utflytting fra Norge må du vedlegge kopi av enten vigselsattest eller annet bevis for navneendring.

Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta noen uker.

 

TAP AV NORSK STATSBORGERSKAP
Norske statsborgere som ble norsk ved fødselen, men ikke har hatt lang botid i Norge bes være spesielt oppmerksom på at i mange tilfeller må man søke om bibehold av norsk statsborgerskap. For mer informasjon se : "Norsk statsborgerskap".  


Del på nettet   |   print