Andre tjenester

Her finner du informasjon om hvilke tjenester ambassaden utfører.

Vigsler
Ambassaden i London utfører ikke vigsler.

Notarius Publicus
Ambassaden i London kan utføre alle handlinger som notarius publicus i Norge kan utføre. Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
  • Bekrefte legitimerte opplysninger
  • Nedtegne erklæringer eller forklaringer
  • Bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger

Utenrikslovens § 20 gjør imidlertid den begrensning at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Apostille
Fylkesmannen er delegert oppgaven med legalisering av dokument for bruk i utlandet, dvs. dokument som skal brukes i et land som har ratifisert Haag-konvensjonen av 5. okt. 1961. Se Fylkesmannes webside for mer informasjon

Advokater

Dersom du skulle ha behov for advokathjelp, se link http://www.lawsociety.org.uk/. Ta kontakt med ambassaden om du ikke finner det du søker etter.

Viktige telefonnummer i Storbrittania:
Gratis nødnummer: 999
Opplysningen: 118 118


Bookmark and Share