Konsulær informasjon

Velkommen til Konsulatseksjonen ved Ambassaden i London. Du vil finne konsulær informasjon på norsk i menyen over. Under 'Embassy' vil du dessuten finne utfyllende informasjon om pass, visum og andre konsulære saker på engelsk. Les mer

Voksne og barn over 12 år bosatt i Storbritannia kan nå kun søke pass ved den norske ambassaden i London. Les mer

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap. Tap av norsk statsborgerskap Norsk statsborger som ble norsk ved fødselen, men ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge, eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper automatisk sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år. Det gjelder... Les mer

Dine rettigheter innen EØS-området dekker blant annet.: arbeid opphold sosiale ytelser trygder Dersom du som norsk statsborger arbeider i et annet EØS-land, vil du ha samme arbeidsvilkår som borgerne i det landet du arbeider i. Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) gir deg rettigheter til å bosette deg, arbeide, studere mv. i et annet EØS-land, samtidig som du lang... Les mer

Trenger du en advokat? Les mer

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre. Les mer

Ambassaden i London har ikke vigselsrett, men nordmenn kan gifte seg i England eller Wales etter engelsk lov. Ekteskapet vil da også være godkjent etter norsk lov. Les mer

Her finner du informasjon om generelle reiseråd, Schengen, Norges utenriksstasjoner, sykdom og ulykker, tap av penger, billetter, og pass, arrestasjon, bistand på andre måter osv. Les mer

Her finner du en rekke telefonnummer som kan være nyttige i nødstilfeller. Les mer

Norske konsulater i Storbritannia. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer