Photo: Berit Roald/ NTB scanpix  .Photo: Berit Roald/ NTB scanpix

Norske skoletilbud

Her er en liste over norske skoler for deg som bor i Storbritannia.

Den norske skolen
Den norske skolen i London ligger i Wimbledon. Denne har elever fra barnehageklasse (fra 3 år) og ut ungdomsskoletrinnet (10. klasser). Den følger i utgangspunktet det norske skoleåret og undervisningen er basert på den norske læreplanen.
Den norske skolens hjemmeside

Globalskolen
Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen, som bygger på Kunnskapsløftet, norsk læreplan for grunnskolen, skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. Vilkår for å bli elev, samt ytterligere informasjon, finnes på Globalskolens hjemmesider 

Norskskolen
Norskskolen tilbyr gratis komplementerende norskundervisning for barn i utlandet som har norsk personnummer og er fra 6-16 år. Undervisningen skjer gjennom en ledende læringsplattform/nettside og er tilrettelagt av norske myndigheter.
Norskskolens hjemmesider

Norgesskolen
Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre, eller foreldre som av forskjellige grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge. Skolen foregår på Tomb jordbruksskole.
Norgesskolens hjemmesider


Bookmark and Share