Lokale skikker, språk, lover og regler

Påkledning, skikker, transport og drosjer i London og Storbrittania.

Briter kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng, men trenden går i retning av mindre formell påkledning. I forretningslivet, og særlig i finansdistriktet City, er dress og slips vanlig. De fleste kler seg mer uformelt i selskapelig sammenheng, som i teater og på konserter.

‘Please’ og ‘sorry’ er to ord man bør huske å bruke på engelsk. Tilføy alltid et ‘please’ ved bestilling av mat og drikke. Man sier ‘sorry’ dersom man støter borti eller passerer nært opptil en annen person. Om disse små ordene utelates, blir man gjerne oppfattet som uhøflig.

I rulletrapper (f.eks. på undergrunnen) står man til høyre og går til venstre når man vil passere. Det regnes som vanlig høflighet å holde på døren for den som kommer rett bak.

Transport:  London og de større byene har godt utbyggede offentlige transportnett. I London er undergrunnen (underground eller 'tube') det raskeste fremkomstmidlet. Kartet over undergrunnsnettet er fargekodet, noe som gjør det lettere å orientere seg. Skilting angir i hvilken retning togene går (f.eks. 'westbound', 'northbound').

Drosjer: De sorte London-drosjene ('black cabs') er regnet som helt pålitelige og praies vanligvis på gaten. De er ledige når det gule lyset på taket er tent. Man gir sin instruks til sjåføren gjennom vinduet før man går inn i drosjen. For å betale går man først ut og betaler så gjennom vinduet. Tips: ca 10% eller man runder opp til nærmeste pund ved småbeløp. Såkalte 'mini-cabs' (vanlige biler med drosjelisens) dekker vanligvis lokale byområder og må forhåndsbestilles pr telefon. De kan variere litt i kvalitet. Pass på at de er godkjente ('licensed')

På pub betales det ikke driks. Flere og flere restauranter legger 12,5% driks til på regningen. Der driks ikke er inkludert er det vanlig å legge til 10-12%.

Se for øvrig: Visit Britain  


Bookmark and Share