Oversvømmelser i Henley-on-Themes. Photo: Tove Iversen

Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 29/08/2014 // Storbritannia har vært rammet av flom de siste månedene, men situasjonen har bedret seg. Flomvarsler gjelder nå kun Somerset i sørvest-England.

Unormalt store nedbørsmengder de siste månedene har ført til flom i deler av landet, særlig i sør- og sørvest-England. Tre mennesker mistet livet som følge av ekstremværet. Situasjonen har derimot bedret seg siste tiden, da særlig i de hardest rammede områdene. Det britiske Environment Agency, politi og forsvar arbeider sammen med lokale myndigheter for å bistå med hjelp, og for å forhindre at flere områder blir oversvømt.

London
Nivået på grunnvannet vil fortsette å stige i deler av Stor-London, noe som blir håndtert av lokale myndigheter dersom det blir nødvendig. London sentrum er ikke direkte rammet av flommen, og transport går som normalt i bykjernen. Det gjør også tog til og fra Heathrow og Gatwick

Nyttig informasjon dersom du befinner deg i Storbritannia
For oppdatert informasjon, kan man ringe Floodline på 0345 988 1188 eller 0845 988 1188

Environment Agency: Kart over oversvømmelser. Oppdateres fire ganger i timen

Tredagersvarsel for flom England

Flomvarsel Skottland                           

Flomvarsel Wales                                     

Trafikkinformasjon UK                              

Lokale myndigheter gir oppdateringer på lokal trafikk og transport                                   

BBC dekker situasjonen for hele Storbritannia                                      

 


Bookmark and Share