Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Sist oppdatert: 05/08/2013 // Storbritannia er ikke medlem av Schengen, og nordmenn trenger derfor gyldig pass for innreise. Nordmenn trenger ikke visum for innreise til Storbritannia. Nordmenn får legebehandling i Storbrittania etter EØS-avtalens bestemmelser.

Nærmere opplysninger på: UK visas.

Gratis statlig helsevesen (NHS).
Nordmenn får legebehandling i Storbritannia etter EØS-avtalens bestemmelser. Norske borgere behøver strengt tatt ikke ha med europeisk helsetrygdekort (tidligere Trygdeetatens skjema E111) fra Norge, se nærmere opplysninger på www.trygdeetaten.no. I praksis er det imidlertid nyttig å ha med helsetrygdekort, da dette enkelte ganger forlanges. Se ellers mer reiseinformasjon under www.norway.org.uk.

Helse-og mathygiene.
Helse- og mathygiene omtrent som i Norge. Utbrudd av munn- og klovsyke samt fuglevirus og svineinfluensa har ført til at britiske myndigheter har iverksatt beredskapsplan for å hindre nye utbrudd. Forbudet mot å ta med kjøtt og andre produkter fra klovdyr fra Storbritannia til Norge ble opphevet fra 1. januar 2008. 


Bookmark and Share