Reiseinformasjon

Påkledning, skikker, transport og drosjer i London og Storbrittania. Les mer

Storbritannia er ikke medlem av Schengen, og nordmenn trenger derfor gyldig pass for innreise. Nordmenn trenger ikke visum for innreise til Storbritannia. Nordmenn får legebehandling i Storbrittania etter EØS-avtalens bestemmelser. Les mer

London regnes fremdeles som en trygg storby, og sikkerheten  er betydelig skjerpet de senere årene. M an bør ta fornuftige forholdsregler . Det er i kke krav om å ha på seg identitetspapirer til enhver tid . Terrorisme:  Det  er iverksatt sikkerhetstiltak på Londons buss- og undergrunnsnettverk. Politi og sikkerhetsvakter patruljerer synlig. Reisende oppfordres til å være Les mer

Informasjon om offentlige helligdager, strøm, trafikk, nødnummer osv. Les mer