Generelt om Storbritannia

Her finner du fakta om folketall, befolkningsvekst, språk, størrelse og hvilke regionale og internasjonale organisasjoner Storbrittania er medlem i.

 

Offisielt navn:  Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland
(herunder England, Wales, Skottland og Nord-Irland) - Kortform: Storbritannia. 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Kortform: UK
Hovedstad:  London
Største byer: London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Manchester
Språk:   Engelsk. I Wales også walisisk, i Skottland også skotsk-gælisk, i Cornwall også kornisk.
Flateinnhold: 243 610 km²
Folketall:  63,2 mill (2012)
Befolkningsvekst:  0,8 % (20011-2012). Gjennomsnittlig årlig vekst 2001-2010: 0,6 %.


Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner:
EBRD - Den europeiske utviklingsbanken
EU - Den europeiske union
Europarådet
FN - De forente nasjoner
NATO - North Atlantic Treaty Organization 
OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development
OSSE - Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa
IMF - Det internasjonale pengefond
IMO - Den internasjonale sjøfartsorganisasjon
Verdensbanken
WTO - Verdens handelsorganisasjon
m.fl. 

Storbritannia er vertsland for IMO og EBRD.


Bookmark and Share