Norsk-britisk kultursamarbeid

Kulturutvekslingen mellom Norge og Storbritannia er omfattende. London er en svært viktig arena og springbrett for norske kulturaktører med internasjonale ambisjoner. Den store aktiviteten bidrar til å synliggjøre flere kulturuttrykk og styrke Norgesbildet i Storbritannia.

Norge er særlig synlig på feltene musikk, litteratur, teater, design og kunst. Ambassaden bruker mye ressurser på å stimulere til kontakt og samarbeid mellom norske og britiske fagmiljøer. Presse- og besøksreiser er et viktig virkemiddel i arbeidet med å fremme norsk kultur i UK.

Det årlige juletreet på Trafalgar Square er god Norgesprofilering, og tenningen på den første torsdagen i desember markerer starten på julefeiringen for Londons innbyggere. Det første treet fra Oslo ble gitt i 1947 i takknemlighet for britisk støtte under 2. verdenskrig.

Norsk design får spesielt stor oppmerksomhet i forbindelse med utstillingen «100% Norway», som i 2013 blir arrangert  for tiende gang under London Design Festival. Som et resultat av den flerårige satsingen har mange av utstillerne knyttet viktige kontakter og oppnådd resultater i form av kontrakter med produsenter og forhandlere, som er ett av målene for satsingen. Øvrige mål for utstillingen er å høyne profilen til norsk design, produsenter og designere og å styrke Norges omdømme, som også synes nådd gjennom større og bedre mediadekning enn tidligere.

En rekke norske band og utøvere innen musikksjangrene pop/rock, jazz, elektronika, samtidsmusikk og klassisk besøker britiske festivaler hvert år. Særlig etter at Music Norway (tidligere Music Export Norway) etablerte et London-kontor i 2008, har arbeidet for å fremme norsk musikk i Storbritannia skutt fart. Musikkontoret har bygget opp et godt nettverk og kompetanse på det britiske musikkmarkedet.

I den senere tid har flere norske kunstnere innen kunst gjort seg bemerket på prestisjetunge arenaer i Storbritannia. Norsk litteratur opplever et stadig oppsving på det britiske markedet, antallet utgivelser og salg har økt, likeledes mediaomtale. Det er kanskje særlig innen krim, men interessen for annen norsk litteratur er også økende. Tradisjonelt slipper imidlertid lite utenlandsk litteratur gjennom det britiske nåløyet; kun 3-4% av all litteratur som utgis av britiske forlag, er oversatt. Scenekunst-feltet domineres av mange Ibsens stykker på viktige britiske teatre, både tradisjonelle og mer moderne tolkninger. Også Jon Fosse settes fra tid til annen opp på mindre scener.

Til tross for varierende kunnskapsnivå om Norge i Storbritannia, registreres ofte oppslag om Norges-relatert stoff i britisk presse. Kultur, reiseliv, energi- og miljø samt europaspørsmål har dominert den siste tiden, deretter følger likestillingstematikk, Nordområdene og Statens Pensjonsfond Utland.


Bookmark and Share