Landinformasjon

Det britiske parlamentsvalget i mai 2010 ga for første gang siden 1974 et parlament der ingen av partiene har flertall. Av de 650 setene i Underhuset har De konservative 307, Labour 258, Liberaldemokratene 57 mens andre partier til sammen har 28 seter. De konservative og Liberaldemokratene dannet koalisjonsregjering med De konservatives David Cameron som statsminister og Liberaldemokratenes Nic... Les mer

Utenriksminister Hague har tatt til orde for et fokusskifte i utenrikspolitikken. Nasjonale, britiske interesser, herunder særlig kommersielle forbindelser, settes i sentrum. Allianser og partnerskap i internasjonale organisasjoner sees som virkemidler for å ivareta britiske interesser, ikke mål i seg selv. Det spesielle forholdet til USA er fortsatt viktig for britene og forholdet mellom de to... Les mer

Den britiske økonomien er den tredje største i Europa og den syvende største i verden. Tjenesteytende næringer står for omkring tre fjerdedeler av BNP. UK gikk på 10 år fra å være det (pr innbygger) fattigste medlem av G7 til å bli et av de rikeste. Les mer

Forholdet mellom Norge og Storbritannia er sterkt og godt og har dype røtter. Samarbeidet er omfattende og dekker et bredt spekter av politikkområder. Les mer

Kulturutvekslingen mellom Norge og Storbritannia er omfattende. London er en svært viktig arena og springbrett for norske kulturaktører med internasjonale ambisjoner. Den store aktiviteten bidrar til å synliggjøre flere kulturuttrykk og styrke Norgesbildet i Storbritannia. Les mer