Norsk-britisk samhandel

Photo: Marius E. Hauge.Photo: Marius E. Hauge

Sist oppdatert: 05/08/2013 // Storbritannia er Norges klart viktigste eksportmarked. Samholdet er omfattende og dekker et bredt spekter av varer og tjenester.

Storbritannia er helt avhengig av import for å dekke sitt energibehov. Landet importerer i dag vel 31 % av sitt totale gassbehov, derav omlag 70% kommer fra norsk sokkel. Dette betyr at rundt en fjerdedel av Storbritannias totale gassbehov dekkes gjennom import fra norsk sokkel. Importbehovet er stigende og vil ventelig nå 90% av behovet i 2020.

Olje og gass utgjør mer enn 90% av norsk eksport til Storbritannia. Eksporten utgjør ca. 25% av norsk gasseksport og landet er dermed, sammen med Tyskland, Norges største gassmarked. Mer enn 70% av britisk oljeimport kommer også fra Norge. Verdien av den totale norske eksporten til Storbritannia inkludert olje og gass var i 2011 på 237 milliarder kroner. Import av norsk gass vil øke i takt med gassens voksende andel av den britiske energimiksen i forbindelse med at kull og andre energikilder reduseres.

Storbritannia er også en viktig handelspartner når det gjelder tradisjonelle varer. Norsk næringsliv er til stede i de fleste sektorer og om lag 320 norske bedrifter er etablert i Storbritannia, hvorav om lag 100 i Skottland. Storbritannia er et viktig marked for norsk turistnæring.

Importen til Norge fra Storbritannia var i 2012 på rundt 31 milliarder kroner. Importvarene er hovedsakelig biler, matvarer og spesielt kjøtt, tobakk og drikkevarer.

 


Bookmark and Share