Informasjon om samfunnsansvar (CSR)

Sist oppdatert: 05/08/2013 // Næringlivets samfunnsansvar (CSR) dreier seg i UK om å ha en bedriftsfilosofi som omhandler miljø og samfunn gjennom daglige, etiske operasjonelle aktiviteter, men også ved å engasjere seg i frivillig virksomhet. Fokuset i media på miljø og klimaendringer har ført til sterkere forventninger til bedrifters samfunnsansvar.

En bedrifts samfunnsansvar og engasjement favner bredt i Storbritannia, og enkeltbedrifter støtter mange formål som man i Norge ville forvente at staten tar ansvar for. For eksempel er frivillige organisasjoner i Storbritannia helt avhengig av finansiell støtte fra private aktører og bedrifter. Britiske bedrifter har tradisjonelt sett hatt et sterkt fokus på filantropi der store summer gis til ideelle formål gjennom legat eller stiftelser.

En mer moderne form er å støtte lokalsamfunnet, såkalte ”Community Investments”, gjennom dugnader, konkrete initiativ, investeringer i frivillige organisasjoner, og innsamlingsaksjoner til lokale skoler og sykehus. Et eksempel er banken Barclays som har startet et program for å hjelpe aleneforeldre som har gjeldsproblemer, mangler utdannelse eller jobb. Et annet eksempel er matvarekjeden Sainsbury’s som har donert bøker, datamaskiner, materiell og sportsutstyr til statlige skoler.

 

Britiske myndigheters syn på næringslivets samfunnsansvar

Department for Business, Innovation and Skills publiserte i februar 2009 en rapport om ”Corporate Responsibility” (CR) (”Corporate Responsibility Report, HM Government”).

Rapporten påpeker at utfordringen i dagens samfunn er å dekke basisbehov og forbedre livskvalitet samtidig som aktiviteten ikke må gå på bekostning av fremtidige generasjoner. Næringslivets samfunnsansvar innebærer å følge aktuelle økonomiske, sosiale, og miljøvennlige regelverk og standarder, men det poengteres at CR også innebærer å ta ansvar utover det som er pålagt. Videre fremholdes det at bedrifter må se den konkurransemessige strategiske fordelen ved å ta ansvar og følge etiske spilleregler.

Det forventes at bedrifter har fokus på følgende temaer:

• Respekt for miljøet og fokus på klimaendringer

• Arbeidsstandarder og menneskerettigheter

• Støtte til lokalsamfunnet og filantropi

• Bærekraftig handelspraksis med etiske regler for bruk av leverandører og samarbeidspartnere.

 

Regler, retningslinjer og direktiv

Department for Business, Innovation and Skills viser først og fremst til reglene i selskapslovgivningen (i kraft fra 1. oktober 2009):

 

• “The Companies Act 2006”

Se spesielt del 15, kapittel 5 som omhandler rapporteringskrav om samfunnsansvar i selskapenes årsrapporter mv.

Informasjon finnes på: www.berr.gov.uk/whatwedo/businesslaw/co-act-2006/index.html   

 

• OECD – Guidelines for Multi-national Enterprises

Britiske myndigheter har tatt initiativ for å forbedre innføringen av OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter. Dette gjelder frivillige retningslinjer som dekker etikk, miljø, konkurranse, korrupsjon, teknologi og handelspraksis med samarbeidspartnere og leverandører.

Informasjon finnes på: www.oecd.org

 

Kontaktpunkt i Storbritannia

Department for Business, Innovation & Skills (BIS)

Bay 4133

1 Victoria Street

London SW1H OET

 

• United Nations Global Compact

Storbritannia er en sterk tilhenger av FNs “Global Compact” som ble lansert i 2000. Utredningen ber bedrifter om å ta hensyn til ti universelle samfunnssansvarprinsipper som omhandler temaer som menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og korrupsjon.

Informasjon finnes på: www.unglobalcompact.org  

E-post: secretariat@ungc-uk.net

 

• International Labour Organisation (ILO)

ILO er en FN organisasjon som fokuserer på samarbeid mellom stater, arbeidsgivere og arbeidstakerer. Storbritannia støtter ILO sitt arbeid og deres deklarasjon som inkluderer et regelverk for ansattes rettigheter gjennom internasjonale arbeidsstandarder.

Informasjon finnes på: www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  

  

• British Standards Institution (BSI)

BSI utvikler standarder for handelspraksis og etiske arbeidsregler.

Informasjon finnes på: www.bsigroup.com

 

Initiativ, fora og organisasjoner

Department for Business, Innovation and Skills regner følgende fora, initiativ og organisasjoner som nyttige hjelpemidler for bedrifter:

 

• “Business in the Community”

En viktig veldedighet- og frivillighetsorganisasjon for bedrifter der nøkkelord som lokalsamfunn, miljøvern, markedsplass og arbeidsplass står i fokus. Organisasjonen gir råd til medlemmer, utdeler priser til fremragende bedrifter, og er en møteplass for medlemmer som ønsker å diskutere spesielle temaer.

Informasjon finnes på: www.bitc.org.uk

 

• Office of the Third Sector Business Plan 2009-10

Cabinet Office opprettet i mai 2006 et organ som skal støtte frivillighets- og veldedighetsarbeid.

Informasjon finnes på: http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/about_us.aspx   

 

• CGAP – Centre for Charitable Giving and Philanthropy

CGAP ble lansert i 2005 som en koordinator mellom eksperter og interesse grupper for å samarbeide om informasjon og forskning på hvordan bedrifter kan ta samfunnsansvar og engasjere seg i veldedighetsarbeid.

Informasjon finnes på: http://www.cgap.org.uk/  

 

• The Ethical Trading Initiative (ETI)

Department for International Development (DFID) har lansert et organ for etisk handelssamarbeid. ETI er en allianse av bedrifter, fagforeninger og veldedighetsorganisasjoner som hjelper bedrifter med å forbedre vilkår for ansatte blant leverandører og underleverandører. ETI har nå 50 medlemmer, bla. matvarekjeder og grossistfirmaer, og hjelper dem med å takle problemer som barnearbeid og arbeidsforhold.

Informasjon finnes på: http://www.ethicaltrade.org/

 

Andre nyttige websider for informasjon og råd om samfunnsansvar

CSR Europa – ledende Europeisk nettverk for bedrifter http://www.csreurope.org/

Volunteering England – råd om frivillighetsarbeid i England http://www.volunteering.org.uk/

Strategisk rådgivning om forretningsrisiko knyttet til samfunnsansvar: http://www.article13.com/

Global nettverk for samfunnsansvar for bedrifter: http://www.bsr.org/

International Business Leaders Forum: http://www.iblf.org/

Strategisk tankesmie og rådgivere med fokus på samfunnsansvar for bedrifter: http://www.sustainability.com/

Rådgivning innen finans og investeringer med hensyn til samfunnsansvar: http://www.uksif.org/

 


Bookmark and Share