Tiltak for norsk næringsliv

Sist oppdatert: 05/08/2013 //

Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den britiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med britiske myndigheter.

Dersom ambassaden er part i eller støtter næringsfremmende tiltak, kan vi være behjelpelige med direkte henvendelser til britiske myndigheter i forbindelse med tiltaket.

Ambassaden i London kan også bistå enkeltbedrifter med å finne de rette kontaktene i Storbritannia, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av. Dette gjelder både på myndighetsnivå og i privat sektor. Ambassaden kan eksempelvis benyttes som møteplass mellom norske og britiske parter. Dette har blitt gjort både gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer, produktpresentasjoner for inviterte målgrupper, og gjennom enkeltstående møter, og i enkelte tilfeller ved mottakelser eller middager i ambassadørens residens.

Kontaktperson på ambassaden
Den ansvarlige for saker relatert til næringslivet på ambassaden er ambassadesekretær Marit Bækkelund Randsborg. Marit kan nås på epost: marit.baekkelund.randsborg@mfa.no.  

NYTTIGE LENKER

Innovasjon Norway - Storbritannia
http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/uk

Norsk-britisk handelskammer
http://www.nbccuk.com/

Norges sjømatsråd – Norwegian Seafood Council
http://www.seafood.no (engelske sider: http://en.seafood.no )

Det britiske handelskammeret
www.britishchambers.org.uk

Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD) – Storbritannias Profil
h
ttp://www.oecd.org/unitedkingdom/

Storbritannias nasjonale statistiske byrå
www.statistics.gov.uk

United Kingdom Trade & Investment – det britiske handels- og næringsdepartementet
http://www.ukti.gov.uk/home.html

Confederation of British Industry CBI – Konfederasjonen av britisk industri
www.cbi.org.uk

Federation of small Businesses – Federasjonen av mindre selskaper
www.fsb.org.uk

London & Partners – Offisiell promotør for London
www.londonandpartners.com

London Stock Exchange – Børsen
www.londonstockexchange.com

Hvorfor starte bedrift i Storbritannia
http://www.ukti.gov.uk/investintheuk/whytheuk.html

Guide til å starte bedrift i Storbritannia
https://www.gov.uk/uk-welcomes-business/overview

Kort om britiske business-etikette
http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-uk.html 


Bookmark and Share