Sjømatrådet i Storbritannia

Sist oppdatert: 05/08/2013 // Norges sjømatråd styrker det gode omdømmet norsk sjømat har internasjonal gjennom å drive markedsføringsarbeid over hele verden.

Norges sjømatråd er næringens sentrale kilde til handelsinformasjon om norsk sjømat, og overvåker kontinuerlig utviklingen i den norske sjømateksporten. Sjømatrådet innhenter internasjonal handelsinformasjon og overvåker utviklingen i andre leverandørland av sjømat. De har i tillegg oppdatert status på importkvoter, tollsatser og handelsforhold i de ulike markedene, og kan på bakgrunn av dette gi råd til norske eksportører om handelsmessige rammevilkår. Målet med markedsinformasjonen er å gi næringen, myndighetene og også oss selv et godt og pålitelig grunnlag for beslutninger.

 

Besøk Sjømatrådets nettsider

 

Sjømatrådet skal i 2013 opprette eget kontor i London. Lenke til nettsider og informasjon om besøks- og kontaktadresse vil da bli lagt ut her.

 

 


Bookmark and Share