Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den britiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med britiske myndigheter. Dersom ambassaden er part i eller støtter næringsfremmende tiltak, kan vi være behjelpelige med direkte henvendelser til britiske myndigheter i forbindelse med... Les mer

Innovasjon Norges London-kontor yter bistand til norske bedrifter på det britiske markedet og arbeider for å fremme norsk reiseliv i Storbritannia. Les mer

NBCC skal fremme handel og investeringer mellom Norge og Storbritannia. Les mer

Norges sjømatråd styrker det gode omdømmet norsk sjømat har internasjonal gjennom å drive markedsføringsarbeid over hele verden. Les mer