For norsk næringsliv

Storbritannia er et rikt og mangfoldig marked som på flere områder er lett tilgjengelig for norske eksportører. Les mer

Photo: Terje Sørgjerd.

Ambassaden i London støtter norsk næringsliv i Storbritannia gjennom et bredt spekter av tiltak, i nært samarbeid med institusjoner som Innovasjon Norge, Det norsk-britiske handelskammeret og...

Photo: Marius E. Hauge.

Storbritannia er Norges klart viktigste eksportmarked. Samholdet er omfattende og dekker et bredt spekter av varer og tjenester. Les mer

Næringlivets samfunnsansvar (CSR) dreier seg i UK om å ha en bedriftsfilosofi som omhandler miljø og samfunn gjennom daglige, etiske operasjonelle aktiviteter, men også ved å engasjere seg i frivillig virksomhet. Fokuset i media på miljø og klimaendringer har ført til sterkere forventninger til bedrifters samfunnsansvar. Les mer

Innovasjon Norway - Storbritannia http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/uk Norsk-britisk handelskammer http://www.nbccuk.com/ Norges sjømatsråd – Norwegian Seafood Council http://www.seafood.no (engelske sider: http://en.seafood.no  ) Det britiske handelskammeret http://www.britishchambers.org.uk/   Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD) – Storbritannias Les mer