Announcements

Photo: Marius E Hauge.

Information from the Norwegian Directorate of Taxes concerning Norwegian citizenship for persons who emigrated between 1960 and 1975. Read more

Ambassadør Kim Traavik og juniorminister David Gauke undertegnet 14. mars en ny skatteavtale mellom Norge og Storbritannia i det britiske finansdepartementet. Regjeringen i statsråd har nå fremmet forslag til Stortinget om samtykke til å sette avtalen i kraft. Den ventes å tre i kraft i 2013 og få virkning fra og med inntektsåret 2014. Read more