Home

Embassy

Consulate Edinburgh

Consulates

Events

Visas and Passports

About Norway

Search
Home Consulate EdinburghEvents in Scotland and N. Ireland
Events in Scotland and N. Ireland
Friendship societies
Seamen's mission
SNOBUF
Talk to us
Valg 2003 - Local and County election in Norway (in Norwegian)
15.09.2003

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 forhåndsstemmegiving i utlandet

Valgdagen for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2003 er fastsatt til mandag 15. september 2003.

 • Velgere som er forhindret i å møte frem personlig på valgtinget, kan avgi stemme på forhånd.
   
 • Personer som venter å oppholde seg i utlandet på valgdagen, kan forhåndsstemme ved bemyndghet utenriksstasjon.
   
 • Nytt av året er at det også er mulig for en velger, som ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker utenriks, å avgi stemme ved brevpost uten at en stemmemottaker er til stede stemmegivningen.
   
 • Forhåndsstemme kan avgis ved bemyndiget utenriksstasjon i tidsrommet tirsdag 1. juli – fredag 12. september 2003.
  Stemmegivningen må være de respektive valgstyrer i Norge i hende innen valglokalene stenger 15. september 2003. På grunn av postgangen vil dette i praksis si at stemme bør avlegges senest mandag 8. september 2003.
  Generalkonsulatet i Edinburgh er åpent mandag til fredag fra kl. 09:00 - 16:00. Forhåndsstemming i Storbritannia kan i tillegg skje ved  ambassaden i London, konsulatene i Newcastle upon Tyne, Aberdeen og Belfast.
   
 • Norske statsborgere som er bosatt i utlandet på valgdagen har stemmerett ved valget hvis de noen gang har stått innført i norsk folkeregister som bosatt i landet, og ellers fyller vilkårene for stemmerett. Stemmeberettiget er de som fyller 18 år senest 31. desember 2003.
   
 • Velgere som har mer enn 10 års registrert utenlandsopphold, må søke om å bli manntallsført i den kommune der de var bosatt sist.
  Søknad om innføring i manntallet må være kommet inn til valgstyret innen valglokalene stenger 15. september 2003. Skjema for søknad om innføring i manntallet er trykket på omslags-konvolutten som brukes utenfor rikets grenser, på Svalbard og Jan Mayen. Bruk av skjemaet er ikke en forutsetning for å bli manntallsført. Søknaden kan formuleres i et vanlig brev og må inneholde forsikring om at søkeren fortsatt er norsk statsborger. Det må sendes ny søknad for hvert valg.

Besøk www.valg.no eller ta direkte kontakt med konsulatet om De ønsker ytterligere informasjon om kommune- og fylkestingsvalget.

 

 

Royal Norwegian Embassy: 25 Belgrave Square, London SW1X 8QD T: 020 7591 5500 F: 020 7245 6993 E: emb.london@mfa.no
Royal Norwegian Consulate General: 86 George Street, Edinburgh EH2 3BU T: 0131 2265701 F: 0131 2204976 E: cons.gen.edinburgh@mfa.no